Thomas Melkersson

Thomas Melkersson

 

Jag jobbar som insatsledare för Räddningstjänsten i Linköping och har det övergripande ansvaret på en olycksplats. Tidigare har jag arbetat som brandman och styrkeledare. I min roll idag har jag personalansvar och leder mellan 6-30 medarbetare.

 

Inom mitt yrke ansvarar jag även för befälsutbildningar, inom ledarskap och operativ verksamhet. Arbetet som brandman, ambulanssjukvårdare och befäl i olika nivåer under 30 år har gett mig en bred livserfarenhet

 

En av de viktigaste grundpelarna i ledarskapet för mig är att se andra växa i sina roller. Jag vill även utvecklas och har genom åren gått många påbyggnadskurser och specialistutbildningar.

 

Dagens chefs- och ledarskap kräver mer än för 20 år sedan. Jag har sett hur stor påverkan ett bra eller dåligt ledarskap har på grupper.

 

Det finns ett stort behov av vidareutveckling av ledare och jag vill gärna dela med mig av mina erfarenheter. Jag drivs av viljan att se andra göra framsteg. Möjligheten som handledare för UGL och andra kurser tillsammans med Peder är ett steg i den riktningen.

 

Mina intressen är idrott, jakt, skog och natur samt att vara en bra coach för mina barn. Under några år när barnen var aktiva inom fotboll agerade jag ungdomstränare för flera lag och under tre år var jag fotbollstränare/ledare för Kisas damlag!

 

 

Hör av dig!

/Thomas - 070-266 56 59