Att växa som individ

Utbildning: Att växa som individ

 

Här är målet att få ökat självförtroende och ökad självkännedom genom att:

 

  • Kunna ta och ge feedback
  • Kunna kommunicera klart och tydligt
  • Kunna lyssna aktivt
  • Få förståelse för hur du påverkar och påverkas av andra