Att växa som medarbetare

Utbildning: Att växa som medarbetare

 

Här är målet att bli en effektivare gruppmedlem genom att förstå vad som påverkar en grupps utveckling och se sin roll i densamma.