Att växa som team

Utbildning: Att växa som team

 

Att växa som team handlar om att öka gruppens förmåga att samarbeta, kommunicera och nå sina mål tillsammans. Det handlar också om att lösa tilldelade resurser på bästa sätt och givetvis om att trivas tillsammans.

 

Ett sätt att nå ökad trivsel är genom fiskfilosofin som handlar om fyra hörnstenar som hjälper oss att hitta den energi, kreativitet och engagemang som finns inuti var och en av oss.

 

Det behöver inte vara något problem i arbetslaget för att ni ska bli medlemmar i ”fiskfamiljen”, ibland måste vi bara bli påminda om att det är allas ansvar att välja inställning så vi har ett roligt jobb att gå till.

Att växa som team genomförs tillsammans med befintlig arbetsgrupp under 1-2 dagar. Kontakta oss så skräddarsyr vi ett program tillsammans med er.

 

Ur innehållet:

  • Självkänsla
  • Konflikter och kommunikation
  • Trivsel
  • Fiskfilosofi

 

Kursen är under 1-2 dag.